Military Game

Občanské sdružení Military Game, o. s. existuje již od roku 2004. Vzniklo za účelem pořádání paintballových a vojensko-taktických her z paintballového týmu, který dodnes zastřešuje a vytváří mu zázemí. Snahou všech členů je rozšiřovat si vědomosti a zdokonalovat se v technikách přežití, navigaci, ochraně osob v mimořádných podmínkách, bojových dovednostech, zdravovědě, ale i pedagogice tak, aby získané zkušenosti mohli předávat dál.

Posláním sdružení je:

  • rozvoj military paintballového a paintballového sportu
  • pořádání sportovních a společenských akcí
  • pořádání vojensko-historických kulturních akcí
  • provozování vojenské historické techniky
  • péče o svěřené či pronajaté pozemky a objekty za účelem činnosti sdružení
  • ochrana civilního obyvatelstva (osob), jejich majetku a likvidace škod při živelných pohromách s využitím techniky sdružení.

V těchto oblastech realizujeme především různé neziskové projekty. Připravujeme hry s brannou či paintballovou tématikou, realizujeme aktivity pro děti, pro handicapovené osoby i pro širokou veřejnost. Zajišťujeme vzdělávání v oblasti ochrany osob za mimořádných podmínek či zajišťujeme pořadatelskou službu při jiných akcích a projektech. Připravujeme také outdoorové, military hry, paintball a teambuildingové akce pro skupiny klientů a různé firmy. Naše neziskové projekty můžeme realizovat díky prostředkům, které získáváme zejména hospodářskou činností sdružení a z darů a grantů různých partnerů, kterým na těchto stránkách věnujeme speciální poděkování. Velké poděkování patří také dobrovolníkům bez jejichž obětavé práce by naše činnost nebyla možná.

Po založení sdružení jsme se rozhodli předávat naše zkušenosti dál širší veřejnosti a seznámit ji s brannou tématikou z blízka formou hry. V nich je zakomponována výuka a získávání dovedností v oblasti přežití i zvyšování psychické i fyzické odolnosti. Proto razíme slogan „tak trochu jiné hry“. Zkrátka rozhodli jsme se naše zkušenosti nabídnout formou zábavy, ze které Vám zůstanou krom znalostí a dovedností i příjemné zážitky.

Předseda sdružení Military Game Jan Cihlář